วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่าของโลกนี้

เล่าจากท่านสะฮั้ล อิบนุ สะอด์ ว่า ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ซ.ล.) กล่าวว่า ถ้าดุลยานี้มีค่าเท่ากับปีกยุงข้างหนึ่ง อัลลอฮฺ จะไม่ให้กาฟิรได้ดื่ม (น้ำ) เลย แม้แต่หยอดเดียว (อะฮหมัด,ตีรมีซีย,อิบนุมาญะฮฺ)

แนะนำตัว

บุญนา หมานระโต๊ะ
127/243 หมู่4 ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา