วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

จงละทิ้งสิ่งที่ท่านเคลือบแครงสงสัย

จากท่านอบู มุหัมมัด นั่นคือ อัล-หะสัน อิบนุ อลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ หลานและผู้เป็นที่โปรดปรานของท่านเราะสูลุลลอฮ (ซ.ล) เล่าว่า: ฉันได้ท่องจำจากท่านเราะสูลุลลอฮ (ซ.ล) ว่า: "ท่านจงละทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านคลุมเครือ แล้วไปยึดเอาสิ่งที่มิได้ทำให้ท่านคลุมเครือ" หะดีษบันทึกโดยอัต-ติรมีซีย์ และอัน-นะสาอีย์ และอัต-ติรมิซีย์กล่าวว่าหะดีษบทนี้อยู่ในระดับหะสันเศาะหี้ห

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

จากท่านอับดุลลอฮ อิบนุ อุมัร(ร.ด.) เล่าว่า...ท่านรอซูล(ซ.ล.) ได้กล่าวว่า...พวกท่านทุกคน เป็นผู้มีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และทุกคนจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา ผู้นำก็มีความหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และเขาจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลสมาชิกในครัวเรือนของเขา และเขาจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา สตรีมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องภายในบ้านของสามี และนางจะต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของนาง และคนใช้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในทรัพย์สินของเจ้านาย และเขาจะต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา พวกท่านทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และพวกท่านจะต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบต่างๆ ของพวกท่าน (บันทึกโดย บุคอรีย์)

สิ่งที่ได้รับจากหะดิษ
1 ทุกๆ คน มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันทุกคน
2 ทุกๆ หน้าที่ ที่แต่ละคนรับผิดชอบนั้นจะต้องถูกสอบสวนถึงความสมบูรณ์ในการดูแลรับผิดชอบสิ่งนั้นๆ
3 ผู้นำ มีหน้าที่ดูแลผู้ตาม
4 ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูครอบครัว
5 ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลจัดแจงเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน
6 คนใช้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์ของเจ้านาย