วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

จากท่านอับดุลลอฮ อิบนุ อุมัร(ร.ด.) เล่าว่า...ท่านรอซูล(ซ.ล.) ได้กล่าวว่า...พวกท่านทุกคน เป็นผู้มีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และทุกคนจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา ผู้นำก็มีความหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และเขาจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลสมาชิกในครัวเรือนของเขา และเขาจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา สตรีมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องภายในบ้านของสามี และนางจะต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของนาง และคนใช้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในทรัพย์สินของเจ้านาย และเขาจะต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบของเขา พวกท่านทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ และพวกท่านจะต้องถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบต่างๆ ของพวกท่าน (บันทึกโดย บุคอรีย์)

สิ่งที่ได้รับจากหะดิษ
1 ทุกๆ คน มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันทุกคน
2 ทุกๆ หน้าที่ ที่แต่ละคนรับผิดชอบนั้นจะต้องถูกสอบสวนถึงความสมบูรณ์ในการดูแลรับผิดชอบสิ่งนั้นๆ
3 ผู้นำ มีหน้าที่ดูแลผู้ตาม
4 ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูครอบครัว
5 ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลจัดแจงเรื่องต่างๆ ภายในบ้าน
6 คนใช้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์ของเจ้านาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น