วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ความประเสริฐของการรำลึกถึงอัลลอฮ

จากท่านอบู วัร เราระฎิยัลลอฮอันฮุ เช่นกัน ท่านกล่าวว่า: มีเศาะหาบะฮของท่านเราะสูลุลลอฮกลุ่มหนึ่งได้กล่าวแค่ท่านว่า: "โอ้เราะสูลุลลอฮ ! พวกคนรวยได้เอาบุญไปหมดแล้ว พวกเขาละหมาดเหมือนกับพวกเราละหมาด และพวกเขาถือศีลอดเหมือนกับพวกเราถือศีลอด แต่พวกเขาได้บริจาคทาน (เศาะดะเกาะฮ) ดว้ยทรัพย์สินที่มีล้นเหลือของเขา" ท่านนบีกล่าวว่า: "อัลลอฮมิได้ทรงสร้างสิ่งที่ใช้บริจาคทานให้แก่พวกท่านดอกหรือ? แท้จริง ทุกๆ การตัสบีห (การกว่าวว่า"สุบหานัลลอฮ") เป็นการบริจาคทาน และทุกๆ การตัสบีห (การกล่าวว่า"อัลลอฮุอักบัร") เป็นการบริจาคทาน และทุกๆ การตะหมีด (การกล่าวว่า"อัลหัมดุลิลลาฮ") เป็นการบริจาคทาน และทุกๆการตะฮลีล (การกล่าวว่า ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮ) เป็นการบริจาคทาน และการสั่งใช้ให้ทำความดี เป็นการบริจาคทาน การห้ามปรามจากสิ่งที่ชั่วช้าเป็นการบริจาคทาน และการนอนหลับกับภรรยาของท่านก็การบริจาคทาน"พวกเขาถามว่า :"โอ้ท่านรอสูลุลลอฮ การที่คนใดคนหนึ่งจากพวกเราได้ระบายความใคร่ของเขาๆ จะได้รับผลบุญด้วยหรือ ?" ท่านรอสูลุลลอฮตอบว่า : "พวกท่านจงบอกฉันสิว่า หากเขาระบายความใคร่ของเขาในทางที่หะรอม เขาจะมีความผิดใช่ไหม ? ดังนั้นก็เช่นเดียวกัน หากเขาระบายความใคร่ของเขาในทางที่อนุมัติ (หะลาล) เขาก็ย่อมได้รับผลบุญ" หะดีษบันทึกโดยมุสลิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น