วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ส่งเสริมให้ประกอบกรรมดี

จากท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา จากท่านเราะสูลุลลอฮ (ซ.ล.) ท่านได้รายงานจากพระผู้อภิบาลของท่าน ผู้ทรงจำเริญและผู้ทรงสูงส่ง พระองค์ได้ตรัสว่า "แท้จริงอัลลอฮได้ทรงบันทึกความดีและความชั่วทั้งหลาย แล้วพระองค์ได้ทรงชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ใครก็ตามที่ปรารถนาจะทำความดีอย่างหนึ่งแต่แล้าเขาไม่ได้ทำ อัลลอฮจะทรงทันทึก ณ พระองค์วึ่งหนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์ และหากเขาปรารถนาจะทำมัน แล้วเขาก็ได้ลงมือทำ อัลลอฮจะทรงบันทึก ณ พระองค์ซึ่งสิบความดี และพระองค์จะทรงเพิ่นพูนอีกถึงเจ็ดร้อยเท่า และอาจจะเพิ่นทวีคูณอย่างมากมาย และหากเขาปรารถนาที่จะทำความชั่วอย่างหนึ่ง แต่แล้วเขาไม่ได้ทำ อัลลอฮจะทรงบันทึก ณ พระองค์ซึ่งหนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์ และหากเขาปรารถนาที่จะทำมัน แล้วเขาก็ได้ลงมือทำ พระองค์จะทรงบันทึก ณ พระองค์ซึ่งหนึ่งความผิดเท่านั่น" หะดิษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์และมุสลิม ในหนังสือเศาะหี้หของท่านทั้งสองด้วยถ้อยสำนวนนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น