วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

การสรัทธาต่อกฎสถาวะ

จากท่านอบู:อัล-อับบาส อับดุลลอฮ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮอันฮุมา เล่าว่า: "ในวันหนึ่งในขณะที่ฉันนั่งอยู่ข้างหลังท่านนบี ท่านก็ได้กล่าวกับฉันว่า: "โอ้เด็กน้อย ฉันจะสอนถ้อยคำแค่เจ้า: เจ้าจงพิทักษ์อัลลอฮ แล้วอัลลอฮจะพิทักษ์เจ้า เจ้าจงพิทักษ์อัลลอฮ แล้วเจ้าจะพบพระองค์อยู่เบื้องหน้า เมื่อเจ้าจะวิงวอนขอก็จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ และเมื่อเจ้าจะขอความช่วยเหลือก็จงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ แล้วเจ้าจงพึงทราบเถิดว่า หากประชาชาติทั้งหมดรวมกันเพื่อทำคุณประโยชน์อย่างหนึ่งแก่เจ้า พวกเขาไม่สามารถทำคุณประโยชน์ใดๆ แก่เจ้าได้เลยนอกจากสิ่งที่อัลลอฮได้ทรงกำหนดไว้ให้แก่เจ้าแล้ว และหากพวกเขารวมกันทำอันตรายแก่เจ้าด้วยบ้างสิ่ง พวกเขามิอาจทำอันตรายใดๆ แก่เจ้าได้เลย นอกจากสิ่งที่อัลลอฮได้ทรงกำหนดไว้ให้แก่เจ้าแล้ว ปากกาได้ถูกยกขึ้นและกระดาษทันทึกก็แห้งแล้ว "บันทึกโดยอัต-ติรมีซีย์ และท่านกล่าวว่า "หะดิษอยู่ในระดับหะสันเศาะหี้ห"
           และในรายงานอื่นนอกจากการรายงานของอัต-ติรมิซีย์มีสำนวนว่า: "เจ้าจงพิทักษ์อัลลอฮแล้วเจ้าจะพบอัลลอฮอยู่เบื้องหน้า เจ้าจงรู้จักอัลลอฮในยามสุขสบาย แล้วพระองค์จะรู้จักท่านในยามทุกข์ยาก และเจ้าจงพึงทราบเถิดว่า สิ่งใดที่คราดแคล้วจากท่าน มันย่อมไม่ประสบกับท่านและสิ่งใดที่มันประสบกับท่าน มันย่อมไม่คลาดแคล้วจากท่านอย่างแน่นอน และเจ้าจงทราบเถิดว่าชนะอยู่กับความอดทน และความสุขอยู่กับทุกข์ และความสะดวกง่ายดายอยู่กับความยากลำบาก"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น